Kontakt

KONTAKTA

EMIL

Jag besöker gärna församlingar, i vissa fall kan jag ta med musiker.


Vid mötesbesök går ingen ersättning till mig personligen, utan en summa motsvarande predikantarvode faktureras och går oavkortat till Hope Dalarna enligt nedan stående tabell.

1 Samling (Gudstjänst/Bibelstudium)

2500kr

2 samlingar (samma dag)

5000kr

Lördag-Söndag

7500kr

Fredag-Söndag

10000kr

Medföljande musiker

+1000kr/samling

Kontakta mig genom neda stående formulär

eller ring mig på 0733-423334