Om Emil

OM

EMIL GILLSBERG

Emil Gillsberg är född 1978 i Avesta, och växte upp i Pingstförsamlingen där.

Kallelsen till predikant upplevde han i tonåren, och fanns tidigt med i ledaruppgifter.

Bibelskola på Bjärka-Säby 1998-1999

Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium 1999-2002

Sedan 2008 bosatt i Mora, leder församlingsplanteringen Hope Dalarna, med sikte på att återevangelisera norra Dalarna.


Som predikant är Emil inlevelsefull och medryckande. Han använder gärna kreativa gestaltningar för att levandegöra Bibeltexten och åskådliggör med bildspel och/eller rekvisita.


Emil har gedigen Bibelkunskap, inte enbart om vad som står, utan också en stor kunskap om den historiska bakgrunden som han gärna använder för att ge ytterligare djup och förståelse för texten.


Emils förkunnelse är tydligt Bibelförankrad, och samtidigt lätt omsättbar i en modern vardag.

Emil brinner för en djupare Bibelkunskap och Bibelläsning i församlingarna och försöker i sin undervisning att ge redskap för att göra den egna Bibelläsningen mer tillgänglig. 


Han utmanar också tydligt till en djupare överlåtelse och drivs av en stark längtan efter att se förnyade församlingar, som vågar ta nya steg för att fullgöra uppdraget.


Emil tar inget privat arvode vid predikobesök, utan låter istället församlingarna välja mellan att ge en gåva motsvarande arvodet till Hope Dalarna eller ta en insamling till det arbetet.